[secretera].
portal bibliofilsko-aukcyjny

lub

Artykuły

 1. Marylka

  Kilka lat temu z aukcji krakowskiego antykwariatu przywiozłem książkę szczególną – pamiątkę przyjaźni i tragicznej miłości dwojga młodych ludzi: rozpoczynającego karierę urzędnika Namiestnictwa we Lwowie i utalentowanej śpiewaczki operowej. Wydawnictwem tym jest niezwykły egzemplarz Szkiców z Włoch Kazimierza Chłędowskiego.

  Czytaj więcej...

  Utworzono: 05 wrzesień 2013 | Arkadiusz Jabłoński

 2. Księgozbiór Mroczeński Feliksa Wężyka

        Jednym z najcenniejszych księgozbiorów, jaki trafił do Łodzi na przestrzeni jej dziejów, była biblioteka mroczeńska stworzona w XIX wieku przez wybitnego wielkopolskiego bibliofila, Feliksa Wężyka. Zarówno postać samego bibliofila, jak i jego księgozbiór nie doczekały się dotąd należytego opracowania.

  Czytaj więcej...

  Utworzono: 05 wrzesień 2013 | Arkadiusz Jabłoński

 3. Józef Piłsudski

       Dzień 6 sierpnia 1919 r. – piątą rocznicę wkroczenia Legionów Piłsudskiego w granice byłego Królestwa Polskiego – obchodzono w Łodzi bardzo uroczyście. O godz. 10.00 na placu przy ul. Benedykta odprawiono mszę polową, następnie odbyła się defilada i przemarsz wojska ul. Piotrkowską. O godz. 14.00 w Teatrze Polskim przy ul. Cegielnianej rozpoczęła się akademia z przemowami i deklamacjami.

  Czytaj więcej...

  Utworzono: 03 wrzesień 2013 | Arkadiusz Jabłoński

 4. Nieznany list Szymona Askenazego do Redakcji Wielkiej Encyklopedii Powszechnej Ilustrowanej

       Szymon Askenazy – najwybitniejszy polski historyk dziejów nowożytnych – nie doczekał się dotąd biografii godnej swej naukowej pozycji. Zadanie to znacząco utrudnia fakt, że spuścizna rękopiśmienna historyka została, prawdopodobnie w całości, zniszczona w czasie drugiej wojny światowej. W tej sytuacji każdy zachowany dokument czy list autora Księcia Józefa Poniatowskiego stanowi niezwykle cenny przyczynek do jego życia i twórczości.

  Czytaj więcej...

  Utworzono: 02 wrzesień 2013 | Arkadiusz Jabłoński