[secretera].
portal bibliofilsko-aukcyjny

lub

III Ogólnopolska Konferencja Oprawoznawcza pt. „Zbiory polskie”, Toruń, 13-14 grudnia 2018

03 wrzesień 2018 | Piotr Szymaniak

    Mimo katastrofalnych spustoszeń jakie poczyniono na przestrzeni stuleci w polskich bibliotekach, archiwach, muzeach i kolekcjach prywatnych, wciąż znajduje się w nich ogromna liczba dzieł dawnego introligatorstwa. W zaciszu magazynów i gabinetów kryją się nigdy nie zidentyfikowane artefakty sztuki introligatorskiej, których odkrycie ułatwiłoby odtworzenie wciąż mało znanych dziejów bibliofilstwa i bibliotekarstwa na dzisiejszych i historycznych ziemiach Rzeczypospolitej.

 

III Ogólnopolska Konferencja Oprawoznawcza

    Wobec powyższego Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii UMK wraz z Książnicą Kopernikańską w Toruniu oraz Zespołem d.s. Inwentaryzacji Biblioteki Katedralnej w Gnieźnie, działającym na Wydziale Historycznym UAM, podjął się zorganizowania III Ogólnopolskiej Konferencji Oprawoznawczej pt. „Zbiory polskie”. Nawiązuje on do tytułu słynnej książki Edwarda Chwalewika, wydanej w 1916 r., w której badacz zebrał wiedzę o polskich kolekcjach sztuki, ksiąg i archiwaliów. Idąc w podobnym kierunku, organizatorzy imprezy stawiają sobie za cel upowszechnienie informacji o oprawach książkowych we współczesnych bibliotekach, archiwach, muzeach oraz kolekcjach prywatnych w Polsce. W szczególności odnosi się to do szacunkowej liczby zabytkowych oraz współczesnych opraw rzemieślniczych w poszczególnych zbiorach oraz wyodrębnienia w nich zwartych grup dzieł introligatorskich (np. o tym samym pochodzeniu, reprezentujących ten sam styl lub tego samego autorstwa). Imprezie towarzyszyć będzie wystawa prawie stu najcenniejszych opraw polskich, pruskich i śląskich od XV do końca XVIII w. ze zbiorów Książnicy Koperniakńskiej, w tym wiele wcześniej nieznanych rarytasów m.in. z warsztatów krakowskich, gdańskich, królewieckich, poznańskich oraz warszawskich i wrocławskich.

    Do wzięcia udziału w Konferencji, objętej Patronatem Honorowym Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zapraszamy kolekcjonerów-bibliofilów oraz miłośników sztuki książki. Wszelkie informacje o imprezie znajdują się na stronie www.zbiorypolskie.umk.pl Doceniając rangę imprezy Antykwariaty Lamus oraz witryna secretera.pl objęły ją patronatem medialnym.

Oprawa barokowa, tzw. wachlarzowa, chroniąca klocek druków Jana Heweliusza z odręcznymi dedykacjami astronoma dla Biblioteki Gimnazjum Toruńskiego; warsztat gdański, prawdopodobnie 1670.

Odręczna dedykacja Jana Heweliusza dla Biblioteki Gimnazjum Toruńskiego na karcie przedtytułowej jego Cometographii z 1668 r.

Oprawa renesansowa z medalionem portretowym Zygmunta Augusta, prawdopodobnie warsztat krakowski, około 1570.

Medalion portretowy Zygmunta Augusta na oprawie prawdopodobnie krakowskiej z około 1570 r.

Oprawa rokokowa chroniąca druk religijny wydany w Wilnie, prawdopodobnie warsztat wileński, po 1741.

Wyklejka wileńskiego druku religijnego z 1741 r., wykonana ze złoconego i sztancowanego papieru dekoracyjnego – tzw. brokatowego; prawdopodobnie warsztat wileński, po 1741.

Późnośredniowieczna oprawa pergaminowa, tzw. kopertowa, zapinana na skórzany pas z żelazną klamrą, warsztat polski?, XV w.

Wrocławska oprawa renesansowa, Introligator IH, lata 20. XVI w.

Oprawa aksamitna z posrebrzanymi okuciami i medalionem z wizerunkiem św. Benedykta, introligator i złotnik anonimowi, Polska, 1714

Oprawa późnogotycka z okuciami i zapięciami mosiężnymi o nietypowej formie, prawdopodobnie warsztat gdański, około 1500.

Oprawa renesansowa z okrągłym medalionem przedstawiającym popiersie Juliusza Cezara, warsztat krakowski, 1538.

Medalion z popiersiem Juliusza Cezara na oprawie krakowskiej z 1538 r.

Oprawa manierystyczna z medalionem zawierającym miniaturowy superekslibris Johanna Speimanna, warsztat gdański lub niderlandzki, początek XVII w.

Medalion manierystyczny z miniaturowym superekslibrisem Johanna Speimanna, wyciśnięty na oprawie gdańskiej lub niderlandzkiej z początku XVII w.

Unikatowy, dużoformatowy ekslibris Johanna Speimanna, wklejony do oprawy z jego superekslibrisem, wykonanej w Gdańsku lub w Niderlandach na pocz. XVII w.

Oprawa renesansowa z tzw. radełkiem jagiellońskim, warsztat krakowski (Introligator AH?), po połowie XVI w.

Królewiecka oprawa renesansowa, ozdobiona medalionem z popiersiem księcia Albrechta Pruskiego oraz dwoma różnymi radełkami z popiersiami elektorów niemieckich oraz króla Zygmunta Augusta, przed 1560 r.

Okładka z papieru dekoracyjnego, tzw. brokatowego, chroniąca Pieśni wszystkie Horacjusza, wydane w Warszawie u Grölla w 1773 r., warsztat warszawski, po 1773.

Oprawa renesansowa z radełkiem przedstawiającym herb Torunia w rękach tzw. anioła-tarczownika, warsztat Stanisława Rajmana, Toruń, po 1573.

Oprawa z bogatą dekoracją orientalizującą, warsztat krakowski, 1588.

Zaloguj się aby móc dodawać komentarze

Komentarze

  • Brak komentarzy