[secretera].
portal bibliofilsko-aukcyjny

lub

Aukcja „Music, Continental and Russian Books and Manuscripts”.

09 styczeń 2015 | Konrad Bielecki

Aukcja „Music, Continental and Russian Books and Manuscripts” przyniosła londyńskiemu Sotheby’s 1,205,625 funtów zysku. Wsród zlicytowanych pozycji znalazły się między innymi portret Amadeusza Mozarta, kolekcja korespondencji Johanna Wolfganga Goethego czy rękopiśmienną relację z podróży Johanna Andreasa Silbermanna, zawierającą mało znaną anegdotę o Janie Sebastianie Bachu.

Dnia 20 listopada 2014 w Londynie odbyła się licytacja „Music, Continental and Russian Books and Manuscripts” organizowana przez dom aukcyjny Sotheby’s. Ideą aukcji było wystawienie dzieł, listów i prac związanych z wielkimi przedstawicielami cywilizacji europejskiej. Najliczniejszą grupę stanowiły zbiory dotyczące muzyki i kompozytorów. Wśród nich sprzedano za cenę 218.000 funtów miniaturowy portret Amadeusza Mozarta z 1777 roku (pozycja nr 178). Ten namalowany gwaszem na płytce z kości słoniowej wizerunek wielkiego austriackiego kompozytora jest jednym z dwóch autentycznych malowideł znajdujących się w prywatnych rękach. Mozart podarował go swojej kuzynce – Annie Marii Tekli Mozart. Pod numerem 135 wylicytowano także rękopiśmienny opis podróży ze Strasburga do Saksonii, jaką między lutym a czerwcem 1741 roku odbył słynny twórca organów, Johann Andreas Silbermann. W jej trakcie spotkał się m. in. z Johannem Sebastianem Bachem, Johannem Adolfem Hassem, Fryderykiem II Wielkim czy Fryderykiem II Augustem (czyli królem Polski Augustem III Sasem). W relacji można znaleźć spostrzeżenia autora nie tylko na temat świata muzycznego (warsztatów produkujących instrumenty, kompozytorów, muzyków), ale także obyczajów, architektury czy ceremonii (np. pogrzeb generała von Borkha w Berlinie) w odwiedzanych krajach. Pozycja została sprzedana za 110.500 funtów. Podobną cenę (104.500 funtów) uzyskano za oryginalny list Ludwiga van Beethovena do barona Petera von Brauna (poz. 136). Adresat był dyrektorem Opery Wiedeńskiej (ówcześnie zwanej Wiener Hofoper), z którym kompozytor ustalał szczegóły wystawienia Fidelio w Pałacu Lobkowitz.

W kategorii książek o tematyce naukowej i medycznej sprzedane zostało między innymi Epistolarum astronomicarum libri, autorstwa Tycho Brahe (wyd. 1596 rok, poz. 71), zawierające korespondencję autora z Wilhelmem IV, landgrafem Hesji oraz jego astronomem Christophem Rothmannem, z lat 1585 – 1595. Dzieło zawiera drzeworyt przedstawiający obserwatorium słynnego astronoma na wyspie Hven. Pierwsze wydanie, które było przedmiotem aukcji jest niezwykle rzadką pozycją – w przeciągu ostatnich 40 lat było licytowane jedynie czterokrotnie. Sotheby’s sprzedało Epistolarum za 30.000 funtów. Cenę 18.750 funtów osiągnęło z kolei dzieło Giorgio Polacco, Anticopernicus Catholicus (poz. 81) z 1644 roku. Dzieło napisane przez weneckiego duchownego jest zbiorem 195 argumentów przeciwko koncepcjom Kopernika i Galileusza, które autor oparł na biblii i nauce Kościoła Katolickiego. Odwoływał się także do aktu potępiającego zasadę kopernikańską (1616) i do tekstu Galileusza zmuszonego do odwołania swych tez.

Wśród zlicytowanych przedmiotów na uwagę z pewnością zasługuje kolekcja listów Johanna Wolfganga Goethego adresowanych do Sebastiana Grünera (poz. 17). Autor porusza w nich rozmaite tematy od mineraologii, przez literaturę, aż po paleontologię. Zbiór osiągnął jedną z najwyższych cen – 110.500 funtów. Pod młotek poszedł także oryginalny dokument (poz. 9) sygnowany przez hiszpańskich Królów Katolickich – Izabelę Kastylijską i Ferdynanda Aragońskiego, sprzedany za 23.750 funtów. Jednak absolutnym rekordzistą pod względem kwoty wylicytowania w porównaniu z ceną wywoławczą była Encomiastica ad Divos Caess, Giovanniego Stefano Emiliano (poz. 8). Ten rzadki druk Aldyński z 1504 roku, zawierał utwór pochwalny na cześć cesarza Maksymiliana I Habsburga. Przedmiot ten, wystawiony za 5.000, został sprzedany aż za 50.000 funtów.

Spośród 218 licytowanych pozycji sprzedano 93. Łączny dochód z aukcji wyniósł aż 1,205,625 funtów. Sotheby’s jest czwartym najstarszym domem aukcyjnym wśród obecnie istniejących. Pierwsza aukcja odbyła się tam w 1744 roku.

Źródło:
http://www.sothebys.com/en/auctions/2014/music-continental-books-manuscripts-l14406.html

 

Konrad Bielecki.

Zaloguj się aby móc dodawać komentarze

Komentarze

  • Brak komentarzy