[secretera].
portal bibliofilsko-aukcyjny

lub

Pomoc

14 lipiec 2013 | Super User

Podstawowe informacje o licytacji na portalu secretera.pl

 

Aukcja prowadzona jest na żywo. Podstawowy czas trwania licytacji pojedynczej pozycji to 20 sekund. Każde podbicie kwoty wydłuża czas o 10 sekund.

Podbicia ceny odbywają się według tabeli postąpień opublikowanej w regulaminie aukcji na naszym portalu oraz w katalogu aukcyjnym.

Przed rozpoczęciem licytacji przyjmujemy limity na pozycje. Złożenie limitu oznacza licytację za pośrednictwem Antykwariatu. Przebieg licytacji na przykładzie:

Pozycja nr 15 ma cenę wywoławczą 1500 PLN. W aukcji pozycji biorą udział Licytujący A oraz Licytujący B. A dał limit na pozycję 15 w wysokości 6000 PLN. B bierze udział w licytacji na żywo. Po podbiciu ceny do 4000 PLN B postanowił zrezygnować z dalszej licytacji. Antykwariat, licytując w imieniu A, przebija cenę o następne postąpienie (zgodnie z tabelą w regulaminie) tj. 200 PLN. Kwota za którą A wylicytował pozycję wynosi 4200 PLN.

Na stronie istnieje możliwość ustawienia przypomnienia o zbliżającej się licytacji. Po wybraniu tej opcji, zostanie wysłane przypomnienie sms-em oraz mailem. Przypomnienie wysyłamy na 10 pozycji przed zaznaczoną pozycją.

Szczegółowe informacje o rejestracji, logowaniu i licytacji znajdą Państwo w instrukcji obsługi portalu.

Problemy techniczne:

W przypadku problemów z dostępem do strony internetowej secretera.pl lub lamus.pl, proszę wyczyść pamięć podręczną przeglądarki.

Internet Explorer

 1. Na pasku menu programu Internet Explorer kliknij pozycję Narzędzia.

 2. Wybierz pozycję Opcje internetowe.

 3. Kliknij kartę Ogólne.

 4. W części Historia przeglądania wybierz przycisk usuń.

 5. Zaznacz wyłącznie pole przy napisie Tymczasowe pliki internetowe.

 6. Kliknij w przycisk usuń.

Chrome

 1. Kliknij ikonę narzędzia na pasku narzędzi przeglądarki

 2. Wybierz pozycję Narzędzia

 3. Wybierz pozycję Wyczyść dane przeglądarki

 4. W wyświetlonym oknie dialogowym zaznacz pola wyboru przy rodzajach informacji, które chcesz usunąć.

 5. Za pomocą menu na górze przeglądarki wybierz ilość danych do usunięcia. Aby usunąć wszystko, wybierz początek linii czasowej.

 6. Kliknij pozycję Wyczyść dane przeglądarki

Mozilla Firefox

 1. Na pasku menu programu Firefox kliknij pozycję Narzędzia.

 2. W menu Narzędzia wybierz pozycję Opcje.

 3. W menu Opcje kliknij pozycję Zaawansowane.

 4. W opcjach Zaawansowanych przejdź do zakładki Sieć.

 5. W sekcji Treści w pamięci podręcznej kliknij przycisk Wyczyść teraz.

Opera

 1. Kliknij menu przeglądarki Opera i wybierz pozycję Ustawienia.

 2. W menu Ustawienia wybierz pozycję Preferencje

 3. Kliknij zakładkę Zaawansowane.

 4. Kliknij pozycję Historia.

 5. Kliknij przycisk Opróżnij teraz.

 

W razie pytań skontaktuj się z nami.

Nr tel. 22 848 16 39 ew. 609 072 530