[secretera].
portal bibliofilsko-aukcyjny

lub

Zaproszenie na 60 Aukcję Książek i Grafiki 26-27 listopada 2022

17 listopad 2022 | Lamus

Szanowni Państwo,

 Serdecznie zapraszamy na 60 Aukcję Książek i Grafiki Antykwariatów Warszawskich Lamus w dniach 26 i 27 listopada 2022 r., która przeprowadzona zostanie na portalu www.secretera.pl. Aktywny katalog znajduje się w zakładce "Aukcje". Można również pobrać katalog w wersji PDF. Zamówienia można składać: korespondencyjnie (pocztą tradycyjną, faxem), mailowo oraz poprzez portal secretera.pl

 Aukcja odbędzie się online, rozpoczynamy o godz. 10.00 (w sobotę i w niedzielę). Każdy obiekt odsłoni się na 20 sekund. Licytujemy klikając w ikonkę „Licytuj”.

 Wystawiamy niemal 800 obiektów, w tym starodruki. W ofercie ponadto: pamiątki historyczne, rękopisy, dawne mapy Polski i widoki miast, grafika artystyczna, fotografie, książki z XIX i XX wieku z dziedziny heraldyki, historii, literatury, regionaliów, książki ilustrowane oryginalnymi grafikami oraz książki w pięknych oprawach.

 Szczególnie polecamy Państwa uwadze:

 Mikołaj Kopernik. O obrotach sfer niebieskich. 1566. Wydanie II, bazylejskie.

 Pas kontuszowy, lity, czterostronny, z manufaktury Paschalisa Jakubowicza. Przed 1791.

 Medale na cześć księcia Adama Jerzego Czartoryskiego (w złocie, srebrze i brązie), ofiarowane z okazji ślubu jego syna Witolda z Marią z Grocholskich.

 Zapraszamy,

Hanna i Andrzej Osełko

Antykwariat i Dom Aukcyjny "Lamus"

tel. 22 848 16 39, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

www.lamus.pl

 

WYBRANE POZYCJE:

 

Stare druki:

 

W. Ferreriusz. Inkunabuł w oprawie z epoki. 1485.

J. Gerson. Dzieło z drzeworytami A. Dürera. 1514.

Miechowita. Traktat o dwóch Sarmacjach. 1517.

J. Januszowski. Statuta. 1600. Monumentalne dzieło najwybitniejszego typografa XVI w.

S. Pufendorf. Polska czasów potopu szwedzkiego. 1697.

S. Starowolski. Polonia. 1656; oraz: Prawy rycerz. 1648.

M. Bielski i M. Kromer. Kroniki z uzupełnieniami F. Bohomolca. 1764-1767.

Konstytucja 3 Maja. Jedno z pierwszych wydań.

 

 

Rękopisy i dokumenty:

 Nadanie Ignacemu Krasickiemu kanonii przemyskiej. 1757.

Korespondencja Marii Konopnickiej z Elizą Orzeszkową. 1901. Z opiniami pisarek na temat twórczości S. Wyspiańskiego.

J. U. Niemcewicz. List w sprawie zaginionych książek i zgubionego kałamarza. 1783.

Rękopisy najwybitniejszych polskich artystów, pisarzy i uczonych XIX i XX w., m.in.:

J. I. Kraszewskiego, Z. Przesmyckiego (Miriama), S. Witkiewicza, K. Wierzyńskiego, J. Iwaszkiewicza.

Rękopisy wierszy J. Przybosia.

List Wł. St. Reymonta (1925) oraz scenariusz niemego filmu „Chłopi” z 1920 r.

 

Atlasy i mapy:

 

C. Allard. Jedna z najpiękniejszych map Rzeczypospolitej ze wspaniałym kolorowaniem. 1697.

Mapy: Polski oraz Litwy, Księstwa Poznańskiego, Bałtyku, Dunaju (z apoteozą Jana III Sobieskiego).

F. B. Engelhardt. Księstwo Warszawskie. 1810.

 

 Widoki miast:

 

F. Jollain. Reprezentacyjna panorama Krakowa. 1715.

E. J. Dahlbergh. Panorama Warszawy. 1696.

Widoki Gdańska, Krzemieńca, Wrocławia.

 

Portrety:

 

Uwolnienie Tadeusza Kościuszki z więzienia przez cara Pawła I. Ryciny wg rys. A. Orłowskiego oraz H. Singletona. 1798-1801.

Portrety Jana III Sobieskiego, Stanisława Augusta Poniatowskiego, księcia Józefa, ginącego w nurtach Elstery.

 

 

Grafika artystyczna:

 

L. Wyczółkowski. Sosny z Połągi. 1908.

L. Wyczółkowski. Portret Feliksa Mangghi Jasieńskiego. 1913.

Prace: J. Gielniaka, A. Kamieńskiego, W. Skoczylasa.

 

Malarstwo, rysunki i akwarele :

 

W. Podkowiński. Dwa rysunki – szkice do zaginionego obrazu „Taniec szkieletów”. 1892.

P. Michałowski. Jeźdźcy (rysunek dwustronny).

A. Orłowski. Rysunek – karykatura żołnierza grającego w kule. 1822.

J. Lebenstein. Rysunek z dedykacją dla lekarza – przyjaciela. 1976.

 

 

Książki ilustrowane i teki graficzne :

 

Biblia w rycinach J. Luykena. 62 miedzioryty. XVIII w.

J. Matejko. Ubiory w Polsce. Teka 10 litografii kolorowanych ręcznie. 1875.

Złota Biblia Klasyków. 1899.

Z. Stryjeńska. Polskie stroje ludowe. 1939. Teka 40 kolorowanych rycin. Z odręczną dedykacją artystki.

S. Tyszkiewicz. Florencja. Z drzeworytami T. Cieślewskiego syna.

 

Książki z XIX i XX wieku:

 A Mickiewicz. Poezje. Paryż 1838. Wyd. A. Jełowicki (8 tomów).

A. Mickiewicz. Śmierć pułkownika. 1833. Pierwodruk wiersza poświęconego E. Plater.

T. Narbutt. Dzieje starożytne narodu litewskiego. 1835-1841 (9 tomów).

Dzieła dotyczące prawa Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego.

C. Norwid. Pisma zebrane. Pierwsze wydanie kompletne Z. Przesmyckiego. 1911.

J. Czeczott. Piosnki wieśniacze znad Dźwiny; oraz: Piosnki wieśniacze znad Niemna, Dniepra i Dniestra. 1840-1845.

 

Pierwodruki: S. Wyspiańskiego, E. Zegadłowicza, S. Żeromskiego, S. Przybyszewskiego.

Książki z dedykacjami S. Żeromskiego i E. Zegadłowicza.

Debiut poetycki Z. Herberta. 1954.

 J. Bułhak. Wilno. 1924. Z odręczną dedykacją prezydenta Wilna.

S. Z. Sierpiński. Obraz miasta Lublina. 1839.

T. Rewoliński. Medale religijne. 1887. Z 30 litografiami.

D. Witke-Jeżewski. Pamiętnik wystawy starych rycin. 1914.

A. Krauz. Matematyka na Klassę Drugą Szkoły Zimowey Artylleryi. 1828.

Wczesne polskie podręczniki do: algebry (1818), fizyki (1828), ekonomii (1828), geometrii (1828).