[secretera].
portal bibliofilsko-aukcyjny

lub

Wybrane obiekty 58 Aukcji Książęk i Grafiki 4 i 5.06.2022

31 maj 2022 | Lamus

Na 58 Aukcji Książek i Grafiki 4 i 5.06.2022 wystawiamy ponad 800 obiektów, w tym starodruki oraz książki z XIX i XX wieku z dziedziny heraldyki, historii, literatury, regionaliów, książki ilustrowane oryginalnymi grafikami oraz książki w pięknych oprawach. W ofercie ponadto: pamiątki historyczne, rękopisy, dawne mapy Polski i widoki miast, grafika artystyczna oraz fotografie. Ozdobą katalogu jest obszerny dział poświęcony górom pt. „Tatry i Zakopane” (książki, dokumenty, ryciny, mapy, fotografie, itp.).
 
 Oto przykłądy wystawionych na Aukcji obiektów:
 
Stare druki:
 • R. Curicke. Sławny obraz XVII-wiecznego Gdańska. 1645.
 • E. D. Hauber. Traktaty o magii. 1738. Z wizerunkiem łapy diabła.
 • I. Krasicki. Myszeidos. 1780.
 • J. F. Lafitau. Indianie Ameryki Północnej. 1731.
 • J. Loeselius. Flora Pomorza i Mazur. 1703. Z 83 ręcznie kolorowanymi miedziorytami.
 • M. Merian. Opisanie Śląska, Czech i Moraw. 1650.
 • K. Niesiecki. Najsławniejszy polski herbarz. 1728-1743.
 • H. Prideaux. Historia Żydów. 1744. Z księgozbioru Potockich.
 • A. Saur. Opisanie miast Europy. 1595. Z 68 drzeworytami.
 • S. Starowolski. Reformacja obyczajów polskich. 1692.
 • J. Wybicki. Przeciw zaborcom. 1795.
 
Rękopisy i dokumenty:
 • Nadanie Orderu św. Stanisława Antoniemu Krasickiemu. Z podpisem króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. 1744.
 • Dokumenty staropolskie (Sieniawscy, Szembekowie, Denhoffowie, Załuscy, Tarłowie, Lubomirscy, Ogińscy).
 • Ignacy Zajączek. Dokumenty. 1798-1799.
 • Dokumenty związane z Radziwiłłami.
 • Korespondencja Marii Konopnickiej z Elizą Orzeszkową. 1885.
 • Listy J. I. Kraszewskiego, W. Kossaka, Witkacego.
 • Rękopis wiersza K. Wierzyńskiego.
 
Atlasy i mapy:
 • H. A. i Z. Châtelain. Atlas historyczny. 1719. Z 54 miedziorytami kolorowanymi w epoce.
 • G. A. Rizzi-Zannoni. Wielka mapa Rzeczypospolitej. 1772.
 • Mapy Polski oraz Litwy, Pomorza, Prus, Ukrainy.
 • Mapa świata wg geografii Ptolemeusza. 1588.
 • Mapy ziem polskich w XIX w. (J. Kolberg, G. F. Uz).
 
Widoki miast:
 • Reprezentacyjna panorama Krakowa. XVII w.
 • Widoki Warszawy. XVIII-XIX w.
 • Widoki Gdańska, Krakowa, Rygi, Wieliczki.
 • T. Lotter. Jeden z najpiękniejszych widoków Szczecina. 1760.
   
Portrety:
 • Portrety Stanisława Augusta Poniatowskiego.
 • Ryciny J. Falcka - portrety Mikołaja Kopernika, króla Ludwika XIII.
 • Kanclerz wielki koronny Jerzy Ossoliński na rycinie W. Hondiusa wg obrazu B. Strobla. 1648.
   
Grafika artystyczna:
 • Prace J. Falcka (Pokłon pasterzy, alegoria stycznia, złożenie do grobu).
 • J. Konarska-Słonimska. Syrena. 1924. 
 • S. Mrożewski. Stary kościół. 1926.
 • J. P. Norblin. Aleksander Wielki. 1786.
 • J. Pankiewicz. Most St. Michel w Paryżu. 1905. 
 • W. Weiss. Wenecja (monotypia). 1930.
 • Prace Z. Stryjeńskiej, S. Wyspiańskiego, J. Gielniaka.
   
Malarstwo, rysunki i akwarele :
 • Portret Stanisława Augusta Poniatowskiego z pracowni Marcello Bacciarellego
 • Portret Henryka Lubomirskiego jako Geniusza Sławy wg obrazu L. É. Vigée-Le Brun. Miniatura.
 • P. de Bychowiec. Portret klawesynistki W. Landowskiej. 1905.
 • S. Norblin. Śpiący Kupidyn.
 • Prace K. Mikulskiego, J. Młodożeńca.
Książki ilustrowane i teki graficzne :
 • A. Bartels. Dwa komiksy z „Albumu Wileńskiego”. 1858.
 • A. Lesser. Królowie polscy. 1860. Oprawa P. Laskauera.
 • A. Adam. Moskiewska wyprawa Napoleona. 1827. (101 litografii).
 • M. Płoński. Teka 19 rycin. 1805.
 • S. Ostoja-Chrostowski. Ekslibrysy. 1937. Egzemplarz autorski z 49 drzeworytami.
 • S. Jakubowski. Kraina słowiańskich baśni. 1929.
 • L. Marcoussis. Teka 16 grafik. 1946.
 • S. Mrożewski. Parsifal (12 drzeworytów). 1933.
 • J. Potocki. Dzieła. 2004-2006. Wydanie bibliofilskie nakładem Marka Potockiego.
 • Księga Estery z ilustracjami A. Szyka. 1925.
 • Oprawy artystyczne i luksusowe: M. Falla, F. J. Radziszewskiego, R. Jahody, M. Krzywieckiego.
   
Pamiątki historyczne:
 • Wachlarz z malowaną sceną wjazdu króla Henryka IV do Paryża. Połowa XIX w.
 • Papierowe cudeńka – kolekcja bilecików życzeniowych.
Książki z XIX i XX wieku:
 • J. Słowacki. Poezye. 1832. Oprawa R. Jahody.
 • A. Mickiewicz. Konrad Wallenrod i Grażyna. 1851. Z ilustracjami J. Tysiewicza.
 • Luksusowe wydania dzieł A. Mickiewicza, T. Lenartowicza, W. Pola.
 • B. Prus. Emancypantki. 1894. Wydanie I.
 • B. Prus. Lalka. 1890. Wydanie I.
 • Pierwodruki: A. Fredry, K. I. Gałczyńskiego. W. Gombrowicza, J. Kasprowicza, M. Konopnickiej, Cz. Miłosza, L. Staffa, S. Żeromskiego.
 • K. B. Stolzmann. Partyzantka. 1844.
 • T. Działyński. Ród Szydłowieckich. 1852 (17 miedziorytów).
 • Nowy Kurier Warszawski z pieczątką Polski Walczącej. 1943.
 • Książki z dedykacjami: J. I. Kraszewskiego, W. Pola, J. Kasprowicza, bp. W. Bandurskiego, J. Dowbor-Muśnickiego, J. Kaden-Bandrowskiego, K. Makuszyńskiego, J. Styki, S. Wasylewskiego, W. Żukrowskiego.
 • Książki Z. Kossak-Szczuckiej (dedykacje i list autorki).
 • J. Oborski. Arkusz poetycki. 1944 (wydanie konspiracyjne). 
 • C. Miłosz. Wiersze ostatnie. 2011. Z ilustracjami A. Strumiłły. 
 • K. Hoffmanowa. Rozrywki dla dzieci. 1824-1828. 
 • Zbiór 140 pocztówek z Karkonoszy. I połowa XX w. 
 • Sławny Przewodnik Bibliograficzny. Numer 13. 1925. 
 • Przewodnik Bibliograficzny w oprawie R. Jahody.
 • K. Piekarski. Nieurzędowy wykaz druków. 1934.
 • S. Badeni. Urywki z pamiętnika myśliwego. 1930. Oprawa F. J. Radziszewskiego.
   
Tatry i Zakopane:
 • W. Eljasz-Radzikowski. Szkice z podróży w Tatry. 1874.
 • C. Koristka. Die Hohe Tatra. 1864.
 • Prace S. Barabasza, S. Eljasza-Radzikowskiego, F. Hoesicka, R. Malczewskiego, W. Matlakowskiego, J. Oppenheima, M. Zaruskiego. T. i S. Zwolińskich.
 • J. G. H. Pawlikowski. Bajka o Niemrawcu. 1928. Drzeworyty W. Skoczylasa.
 • M. Steczkowska. Obrazki z podróży do Tatrów i Pienin. 1872.
 • M. B. Z. Stęczyński. Tatry i Pieniny. 1860 (z 80 litografiami).
 • S. Goszczyński. Wyjątki z dziennika podróży po zachodniej Galicji. 1835.
 • Pamiętnik Towarzystwa Tatrzańskiego. Teka 76 heliograwiur. 1889-1906.
 • Andrzej hr. Potocki. Legitymacja Towarzystwa Tatrzańskiego.
 • Mapy i panoramy Tatr (m.in. S. Staszic. Carta geologica. 1815).
 • Ryciny J. I. Kraszewskiego, W. Eljasza-Radzikowskiego, M. B. Stęczyńskiego.
 • Zapraszamy do udziału w Aukcji,
 •  Hanna i Andrzej Osełko