[secretera].
portal bibliofilsko-aukcyjny

lub

LAMUS - zaproszenie na 56 Aukcję

08 listopad 2021 | Konrad Wiślicz

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy na 56 Aukcję Książek i Grafiki Antykwariatów Warszawskich Lamus w dniach 27 i 28 listopada 2021 r., która przeprowadzona zostanie na portalu secretera.pl. Katalog w wersji PDF jest do pobrania pod adresem lamus.pl/katalog, wersja ze zdjęciami wszystkich pozycji pojawi się na stronie secretera.pl/aukcje-info w dniu 9 listopada.

Zamówienia można składać:
korespondencyjnie (pocztą tradycyjną, faxem),
mailowo (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
)
lub poprzez portal secretera.pl

Wystawiamy ponad 800 obiektów, w tym starodruki oraz książki z XIX i XX wieku z dziedziny heraldyki, historii, literatury, regionaliów, książki ilustrowane oryginalnymi grafikami oraz książki w oprawach artystycznych. W ofercie ponadto: pamiątki historyczne, rękopisy, dawne mapy Polski i widoki miast, grafika artystyczna oraz fotografie. Wśród cennych i rzadkich obiektów aukcyjnych są m.in.:

  

Stare druki:

 • S. Pufendorf. De Rebus a Carolo Gustavo. 1696. Wydanie 1. (widoki miast polskich).

 • Liczne druki poświęcone czasom potopu szwedzkiego.

 • G. Trześniewski. Ozdoba y Obrona Ukraińskich Kraiow. 1767. (Berdyczów – Jasna Góra polskich Kresów).

 • Crispin de Passe. O sztuce ujeżdżania koni. 1629.

 • F. Florinus. O jeździe konnej i zaprzęgach.1751.

 • Atlas rycin z biblioteki regimentu jazdy króla Stanisława Leszczyńskiego. 1776.

 • Druki z okresu Insurekcji Kościuszkowskiej. 1794.

 • Druki gdańskich uczonych.

 

Rękopisy i dokumenty:

 • Rękopisy średniowieczne.

 • Dokumenty z podpisami królów: Augusta III oraz Stanisława Augusta Poniatowskiego.

 • List cesarza Napoleona do ministra skarbu. 1811.

 • List Benito Mussoliniego w sprawie wymiaru sprawiedliwości. 1937.

 • Fragment archiwum Zofii Nałkowskiej. Po 1947.

 • Listy Marii Konopnickiej do Elizy Orzeszkowej. 1883-1884.

 

Atlasy i mapy:

 • H. Schedel. Pierwsza mapa z nazwą „Polonia”. 1493.

 • J. Sandrart. Mapa Rzeczypospolitej z portretem króla Jana III Sobieskiego. 1675.

 • Mapy Dunaju opublikowane po wiktorii wiedeńskiej.

 • Mapy Polski od XVI do XVIII w. oraz mapy Europy, Azji, Skandynawii, Francji, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii.

 • A. Zatta. Atlas Stanów Zjednoczonych (tuż po wojnie o niepodległość). 1778.

 • J. Kolberg. Atlas Królestwa Polskiego. 1827.

 

Widoki miast:

 • G. Braun. F. Hogenberg. Widoki Gdańska i Krakowa.

 • Widoki Gdańska, Krakowa, Lwowa, Warszawy, Wilna, Rzymu, Moskwy.

 • Widoki Karkonoszy G. D. Bergera. Akwaforty z XVIII w., kolorowane w epoce.

 • Widoki Tatr i Pienin (E. Kronbach, K. Auer, J. Szalay, M. B. Z. Stęczyński).

 

Portrety:

 • W. Hondius. Portret króla Jana Kazimierza według obrazu Daniela Schultza. 1650.

 • R. de Hooghe. Jan III Sobieski jako obrońca chrześcijaństwa. Wg F. Gratty. 1675.

 • L. Vorsterman. Portret króla Władysława IV. 1633.

 • Ryciny z okresu napoleońskiego oraz powstania listopadowego.

 

Grafika artystyczna:

 • Antonio Tempesta. Siedem cudów świata. 1608.

 • Janina Konarska. Krowy przy wodopoju. Po 1934.

 • Tadeusz Kulisiewicz. Oracz. 1929.

 • Grafiki Józefa Gielniaka, Feliksa Jabłczyńskiego, Wandy Korzeniowskiej.

 

Malarstwo, rysunki i akwarele :

 • Jan Piotr Norblin. Scena batalistyczna (rysunek dwustronny). XVIII/XIX w.

 • Prace: Stanisława Janowskiego, Juliusza Kossaka, Jacka Malczewskiego, Kazimierza Mikulskiego, Stanisława Młodożeńca, Franciszka Siedleckiego, Antoniego Uniechowskiego.

 

Książki ilustrowane i teki graficzne :

 • Teka 40 widoków Wenecji według obrazów Canaletta. XVIII/XIX w.

 • W. Gerson. Hetmani polscy. 1860-1866.

 • H. Marconi. Dzieła architektoniczne (56 litografii). 1838-1841.

 • A. Misierowicz. Album malownicze guberni augustowskiej. 1855-1857.

 • N. Orda. Kompletna I seria „Albumu widoków historycznych Polski” (Kresy Wschodnie). 1875.

 • Książki w oprawach artystycznych i luksusowych: A. Kantora, W. Kisiela, F. J. Radziszewskiego, R. Jahody, H. Karpińskiej.

 

Fotografie:

 • Album Przodowników Pracy Morza. 1951.

 • Fotografie artystyczne: Edward Hartwig, Bogusław Biegański.

 

Pamiątki historyczne:

 • Pas kontuszowy ze słuckiej manufaktury Karola Radziwiłła. 1776-1780.

 • Narzędzia introligatorskie Aleksandra Semkowicza.

 • Bileciki wiedeńskie. Kolekcja. XIX/XX w.

 

Książki z XIX i XX wieku, m.in.:

 • K. Niesiecki. Herbarz polski. 1839-1845.

 • T. Korzon. Wewnętrzne dzieje Polski. 1897-1898. Z listem autora.

 • Druki z czasów powstania listopadowego i styczniowego.

 • K. W. Wójcicki. Przysłowia polskie. Wydanie 1.

 • Pierwodruki: C. K. Norwida, S. Wyspiańskiego, S. Żeromskiego.

 • Apolinary Tonieja. Uty-kając śladem pana Remigjusza (pikantne wierszyki).

 • Książki z dedykacjami: W. Broniewskiego, M. Dąbrowskiej, J. Iwaszkiewicza, C. Miłosza, J. Sztaudyngera, Pana Wołodyjowskiego.

 • E. Zegadłowicz. Motory. 1938.

 • Książki z dedykacjami S. Żeromskiego.

 • Akwarele J. Męciny Krzesza do „Katechizmu polskiego dziecka” W. Bełzy. 1902.

 • Ł. Rautenstrauchowa. Wycieczka w Tatry. 1844.

 • Prasa lwowska XIX w. (Nowiny; Pamiętnik Lwowski; Przyjaciel Ludu; Rozmaitości).

 • W. Szuchiewicz. Huculszczyzna. 1902-1908.

 • Albumy z widokami Warszawy. XIX/XX w. (K. Sommer, J. A. Ostrowski, K. Wojutyński).

 • Kolekcja 142 pocztówek warszawskich. XIX/XX w.

 • Nowa kuchnia warszawska. 1838.

 • Lata dwudzieste, lata trzydzieste – nuty z warszawskich kabaretów.